ЕРАЗМУС +

Up-to-date School

Први пројекат ОШ „Јован Стерија Поповић“ из програма Еразмус плус.

Подстакнути жељом за упознавањем са савременим методама и алатима у настави и сталним усавршавањем које ће допринети квалитету рада у школи, у току школске 2018/2019. године наша школа је са својим пројектом мобилности, Up-to-date School, први пут учествовала у конкурсу програма Еразмус плус. Пројекат мобилности подразумева сарадњу са партнерима из иностранства која обухвата посматрање на радном месту (job shadowing) или одлазак на курс на тему обрађену у пројекту из које желимо да се усавршавамо. Пројекат је одобрен за реализацију.

Наш пројекат се заснива на три основне целине: савремено управљање институцијом, унапређење рада у области ИКТ-а и могућности код извођења пројектне наставе, па су чланови тима за мобилност похађали три курса обухваћена овим темама.

Писање пројекта

Чланове тима за мобилност чинили су: Дејан Павковић-директор, Славица Предолац-наставница енглеског језика, Оливера Савић-Кољаја-учитељица, Десанка Симић-Баждар-наставница енглеског језика и грађанског васпитања и Данијела Тадић-наставница историје, а свесрдну помоћ пружале су остале колеге из школе. Курсеви су одржани у Мадриду крајем новембра 2019. године, трајали су пет дана, а наш тим се вратио пун утисака и нових сазнања.

У области управљања установом, представљене су нам савремение методе и технике за успешно руковођење школом. Акценат је био на оснаживању капацитета запослених за усавршавањем, сарадњом, развијањем међуљудских односа и подстицањем за учешће у различитим пројектима, унутар и ван институције.

Курс на тему употребе ИКТ-а у настави открио нам је велики број разноврсних платформи, портала, сајтова и апликација веома корисних у наставном процесу. Употреба ових алата омогућава активно учешће и ангажовање ученика, а лако се може комбиновати и са методама класичне наставе.

Искуства из области пројектне наставе, а која су нам пренета током курса, била су драгоцена. Упознали смо начине на које можемо организовати рад на пројекту са децом, помагати им и усмеравати их у току истраживања и рада на њему, развијати међупредметне компетенције комбинацијом интегрисаних знања и вештина и развијати сарадњу у којој учествује више наставника различитих предмета.

Курс
Курс

Део курсева које смо похађали подразумевао је и посету школама, па смо имали прилике да разменимо искуства са иностраним колегама и видимо како функционише рад у једној државној и једној приватној школи у Мадриду.

Државна школа Сан Исидро
Приватна школа Теиде II

Посебну драж времену проведеном на мобилности дала је сарадња и дружење са колегама из Грчке, Хрватске, Мађарске и са Кипра, а које смо упознали на курсевима. Са њима смо остали у контакту и имамо у плану заједничку сарадњу на неком наредном пројекту.

Дружење са колегама са курсева

Пројекти мобилности садрже један веома важан део, а то је дисеминација, тј. ширење резултата пројекта и интегрисање стечених знања. У склопу дисеминације одржали смо презентације и радионице за колеге из наше школе, презентовали пројекат и стечена знања директорима и наставницима школа са наше општине, као и пријатељским школама у Вршцу и Великој Греди, одржали предавање и радионицу на конференцији у организацији Удружења наставника енглескох језика (ЕЛТА), презентовали пројекат на друштвеним мрежама и блогу, представили пројекат у листу Просветни преглед, учествовали и координисали међународне пројекте на платформи еТвининг, а знања стечена на мобилности и пренета на остале чланове колектива, приказали на виртуелним јавним часовима на платформи Едмодо.

Радионица у школи
Презентација за колеге из других школа
Гостовање у Великој Греди

Рад на пројекту био нам је олакшан великом помоћи и подршком наше Националне агенције за Еразмус плус пројекте, Фондације Темпус.

Од почетка рада на пројекту међу нама је владала топла, пријатељска атмосфера којом се поносе запослени у „Стерији“, што је умногоме допринело да овај пројекат успешно приведемо крају и наставимо у корак са европским трендовима, учешћем у Еразмус плус пројектима, али са акцентом на неким другим темама.

Scroll to Top