НАСТАВА

Распоред звона - школска 2021/2022. година

час време час време
1. 8.00 – 8.45 1. 14.00 – 14.45
2. 8.50 – 9.35 2. 14.50 – 15.35
3. 9.55 – 10.40 3. 15.55 – 16.40
4. 10.45 – 11.30 4. 16.45 – 17.30
5. 11.35 – 12.20 5. 17.35 – 18.20
6. 12.25 – 13.10 6. 18.25 – 19.10
7. 13.15 – 13.55 7. 19.15 – 20.00
час време час време
1.     8.00 – 8.45 1. 13.15 – 13.55
2.     8.50 – 9.35 2. 14.00 – 14.45
3.     9.55 – 10.40 3. 14.50 – 15.35
4.   10.45 – 11.30 4. 15.55 – 16.40
5.   11.35 – 12.20 5. 16.45 – 17.30
6.   12.25 – 13.10 6. 17.35 – 18.20
Scroll to Top