НАСТАВА

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину

Опис активностидандатум и време
Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, портал-www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тест током децембра од 01. до 30.12.2022. године
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (електронским путем и непосредно у школи) понедељак – петак од 23. до 27.01.2023. године
Пријем приговора/промена одлуке на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест и уношење исправки (непосредно у школи) понедељак-уторак 30 – 31.01.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи) среда 01.02.2023. године, до 08ч
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 24.03.2023. године, 12 – 14ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и трећи тест субота 25.03.2023. године, 9 – 11ч српски/матерњи језик; 11.30 – 13.30ч трећи тест
Анализа пробног завршног испита понедељак- петак од 27. до 31.03.2023. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства од уторака до понедељка наредне недеље од 18. до 24.04.2023. године, до 16ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита петак и понедељак 21. и 24.04.2023. године, 09 – 16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота- недеља 12, 13. и 14.05.2023. године, у два термина: од 9 – 12ч  и 14 – 17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 13.05.2023. године, 10 – 12ч биологија; 14 – 16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 13.05.2023. године – српски/матерњи језик, 10 – 12ч; 14.05.2023. године – страни језик, 10 – 12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 13.05.2023. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама петак-субота- недеља 19, 20. и 21.05.2023. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика) субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 20.05.2023. године, 10 – 12ч географија; 14 – 16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика) субота 20.05.2023. године, 14 – 16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 20.05.2023. године, писмени тест 13 – 15ч;21.05.2023. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику недеља 21.05.2023. године, 10 – 12ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) од понедељка до уторка наредне недеље од 15. до 23.05.2023. године
Коначни резултати пријемних испита од уторка до среде наредне недеље од 16. до 24.05.2023. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и спортских одељења при гимназијама (непосредно у школи) четвртак-субота 8 – 10.06.2023. године, 8 – 16ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 17. и 18.06.2023. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 17.06.2023. године, 10 – 11.30 ч српски језик; 12 – 13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 18.06.2023. године 10 – 11.30 ч математика
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 24.06.2023. године од 10ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО среда 21.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 22.06.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 23.06.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среданедеља од 21. до 25.06.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ недеља 25.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) недеља и понедељак 25.06.2023. године, после 8ч и 26.06.2023. године, до 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) понедељак 26.06.2023. године, 8 – 15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) понедељак и уторак 26.06.2023. године, после 16ч и 27.06.2023. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију уторак 27.06.2023. године, 08 – 15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) уторак 27.06.2023. године, после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испита среда 28.06.2023. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе среда 28.06.2023. године, 08 – 15ч
Попуњавање листе жеља електронским путем четвртак и петак од 29.06.2023. године у 08ч до 30.06.2023. године у 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) четвртак и петак 29. и 30.06.2023. године, 08 – 15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота 01.07.2023. године, 08 – 15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту недеља 02.07.2023. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак 03.07.2023. године, до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 03.07.2023. године, 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-петак од 03.07.2023. године у 8ч до 07.07.2023. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 03. и 04.07.2023. године, 8 – 15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу уторак 04.07.2023. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 05.07.2023. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школе среда 05.07.2023. године, 08 – 15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок) среда 16.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 17.08.2023. године, 09 – 11ч
Завршни испит – трећи тест петак 18.08.2023. године, 09 – 11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља од 16. до 20.08.2023. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 21.08.2023. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 21.08.2023. године, 12 – 16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита понедељак 21.08.2023. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 22. и 23.08.2023. године, 08 – 16ч
Унос одлука о упису среда 23.08.2023. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 24. и 25.08.2023. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак од 22. до 25.08.2023. године, 08 – 15ч

Играње видео игара – гејминг

Игра je најважнија активност деце у раним узрастима. Она доприноси развоју целокупне личности детета, његовом интелектуалном, социо-емоционалном, моралном и физичком развоју. Играње представља, на глобалном нивоу, једну од најучесталијих активности деце (свих узраста) на дигиталним уређајима. Захваљујући брзом технолошком развоју, данас је могуће играти видео-игре различитих жанрова, на различитим уређајима (рачунару, конзоли за видео-игре, паметном телефону или таблету), индивидуално или са другим играчима (или групама играча) из било ког дела света и у било које време.

Савремене видео-игре носе са собом бројне ризике који нису постојали код класичних игара, а односе се на ризике коришћења дигиталне технологије уопште. У богатој понуди видео-игара налази се велики број оних које садрже насиље.

Неке видео-игре погодне су за играче свих узраста, друге само за старију децу и млађе тинејџере, док су неке намењене искључиво одраслима.

Када је реч о деци, у избору видео-игара кључну улогу требало би да имају родитељи, односно одрасле особе које учествују у њиховом васпитању и образовању.

Избор видео-игре може бити вођен постојећим стандардима њиховог рангирања (у Европи највише коришћен ПЕГИ систем).

ПЕГИ (енгл. Pan-European Game Information) је паневропски систем за процењивање узрасне примерености садржаја видео-игара, установљен 2003. године од стране Европске комисије. Данас се користи у близу 40 европских земаља, укључујући и Србију.

ПЕГИ систем помаже родитељима да доносе информисане одлуке приликом куповине видео-игара својој деци, на тај начин што садржи ознаке које указују на то ком узрасту је примерена конкретна видео-игра и какав је њен садржај. На пример, уколико се на игри налази ПЕГИ ознака 7, то значи да је намењена деци која имају 7 или више година.

Важно је нагласити да ПЕГИ ознаке не указују на тежину игре (когнитивну захтевност), већ на примереност садржаја игре узрасту: нпр. видео-игра са ПЕГИ ознаком 3 неће садржати било какав неприкладан садржај, али може бити тешка за млађе дете. Исто тако, игра са ознаком ПЕГИ 18 може бити једноставна за игру, али садржи елементе који је чине непримереном за млађе играче.

 Основано је запитати се из којих су разлога оне тако привлачне деци. Навешћемо неколико разлога:

 1. садрже динамичке сликекоје се брзо смењују и привлаче пажњу играча
 2. пружају могућност детету да активно контролише догађаје на екрану(за разлику од телевизијских екрана или штампане књиге где је улога детета углавном пасивна)
 3. садрже звучне ефектеи аутоматско приказивање освојених поена
 4. постојање различитих нивоа игре, односно изазова који се постављају пред играче; могућност напредовања и „обарања сопствених рекорда” мотивише играче да наставе са играњем
 5. оригиналност, веродостојност и аутентичност ликова(квалитет анимације, графике)
 6. играње неких врста видео-игара може бити веома узбудљиво, изазвати различите емоције, а сам људски мозак је тако устројен да тежи ка новим, узбудљивим и разноликим искуствима
 7. подстичу играче на такмичење(са собом и другим играчима)
 8. забавне су
 9. новије генерације видео-игара располажу специјалним ефектима, бришући границу између реалног и виртуелног(тзв. игре виртуелне и проширене реалности).

Свим наведеним разлозима требало би додати и тај да су видео-игре популарне у вршњачкој групи, која је важан фактор социјализације младих.

 Видео-игре нису у основи лоше. Видео-игре могу бити и добре и лоше, у зависности од типа или жанра игре, времена које се проводи у игрању, циља, постојања равнотеже између игре и осталих активности итд.

Док је већина истраживања видео-игара усмерена на њихове негативне ефекте, резултати новијих истраживања указују на добре стране играња видео-игара:

 1. играње неких типова видео-игара (нпр. брзих акционих) изискује интелектуалне и перцептивне способностикао што су: просторно и периферно опажање, ментална ротација, визуелна пажња, брзо реаговање
 2. током играња неких типова видео-игара (нпр. стратешких) играчи стичу вештине решавања проблема
 3. побољшавају памћење и закључивање
 4. групно играње игара представља специфично социјално искуство, јер се тако упознају нови људи, стичу вештине тимског рада(милиони људи широм света окупљени су у виртуелним групама како би играли одређене видео-игре)
 5. позитивно утичу на расположење, играчи уживају у игри
 6. доприносе истрајности, оснажују самопоуздање, као и ношење са неуспехом.

Приликом играња видео-игара (поготову оних на интернету) деца се могу суочити са бројним ризицима. Који су то ризици?

 1. Зависност од видео-игара јесте један од најозбиљнијих негативних аспеката у вези са играњем видео-игара. Играње видео-игара стимулише лучење допамина (хемијске супстанце коју производи наш организам, а задужена је за регулисање расположења и нивоа енергије) и лако доводи до стварања навике играња, што је карактеристично и за друге активности на дигиталним уређајима које имају интерактивну компоненту (нпр. имејл, четовање). Како описују Смол и Ворган у својој књизи Интернет мозакмлади дигитални урођеници омамљени су бљештећом графиком и зависни од интензивних визуелних стимулуса који се брзо смењују”.

Прекомерно играње видео-игара може резултирати проблемима са сном, исхраном, слабијим школским постигнућем и тешкоћама у односима са другима. У екстремним случајевима може озбиљно угрозити свакодневно социјално и психолошко функционисање детета.

Светска здравствена организација недавно је зависност од видео-игара препознала као ментални поремећај, иако по том питању не постоји консензус међу стручњацима.

 1. Комуникација са непознатим особама, као ипотенцијалним интернет предаторима (размена приватних порука, четовање у склопу игре или разговори уз помоћ слушалица и микрофона које деца користе током играња).
 2. Изложеност узнемиравању илидигиталном насиљу од стране других играча или групе играча (чему доприноси могућност анонимног отварања профила у онлајн играма).
 3. Изложеност штетним и узрасно непримереним садржајима(видео-игре које садрже насиље, експлицитне сексуалне садржаје, употребу дроге, коцкање). Утицај насилних садржаја у видео-играма на децу предмет је бројних истраживања и, као што је раније речено, не постоје недвосмислени налази.
 4. Дељење личних података са непознатим особама.
 5. Могућност трошења новцатоком играња видео-игара, односно плаћање приступа додатним садржајима или могућностима које нису доступне у бесплатној верзији видео-игре.
 6. Преузимање злоћудног софтвера (malware) или вируса(нпр. преко порука од других играча).

„Родитељска контрола” као начин заштите деце током играња видео-игара?

Све конзоле за играње видео-игара, мобилни уређаји (телефон и таблет) и оперативни системи за рачунаре опремљени су системом за родитељску контролу, који омогућава заштиту приватности и безбедности деце приликом играња, пружајући родитељима могућност да:

 • изаберу игре којима ће дете моћи да приступи на дигиталном уређају који користи (на основу ПЕГИ или неке друге класификације)
 • управљају количином времена које дете може да проведе у игрању видео-игара
 • подесе и контролишу са ким дете комуницира (четује) и размењује податке (нпр. поруке)
 • контролишу трошење новца приликом играња игара

Препоруке за родитеље деце која играју видео-игре

 • Увек обратите пажњу на узраст назначен на видео-игри (ПЕГИ ознака или неки други систем ознака, у зависности од земље)
 • Прочитајте садржај видео-игре, рецензију, коментаре и оцене других корисника, родитеља, експерата.
 • Идеално би било када бисте сами испробали да играте игру пре него што је дате свом детету; уколико то није случај, учествујте у игри.
 • Будите поред детета док игра видео-игре, разговарајте са њим о томе шта му се свиђа, а шта не у вези са конкретном игром.
 • Имајте на уму да приликом играња видео-игара дете може доћи у контакт са непознатим особама/другим играчима.
 • Објасните детету шта су лични подаци и зашто је важно да их не дели са другима.
 • Објасните детету зашто неке видео-игре нису примерене за његов узраст.
 • Договорите се са дететом о томе колико времена седмично може да проведе у игрању видео-игара, односно испред екрана.
 • Договорите се у које време дете може да игра видео-игре (успоставите правила и доследно их се придржавајте).
 • Имајте на уму да током играња видео-игре дете има могућност куповине додатних садржаја (који игру могу учинити непримереном дететовом узрасту) и трошења новца.
 • Примењујте родитељску контролу и друге техничке мере заштите, поготову када је реч о деци млађег узраста.
 1. Комуникација са непознатим особама, као ипотенцијалним интернет предаторима (размена приватних порука, четовање у склопу игре или разговори уз помоћ слушалица и микрофона које деца користе током играња).
 2. Изложеност узнемиравању илидигиталном насиљу од стране других играча или групе играча (чему доприноси могућност анонимног отварања профила у онлајн играма).
 3. Изложеност штетним и узрасно непримереним садржајима(видео-игре које садрже насиље, експлицитне сексуалне садржаје, употребу дроге, коцкање). Утицај насилних садржаја у видео-играма на децу предмет је бројних истраживања и, као што је раније речено, не постоје недвосмислени налази.
 4. Дељење личних података са непознатим особама.
 5. Могућност трошења новцатоком играња видео-игара, односно плаћање приступа додатним садржајима или могућностима које нису доступне у бесплатној верзији видео-игре.
 6. Преузимање злоћудног софтвера (malware) или вируса(нпр. преко порука од других играча).
„Родитељска контрола” као начин заштите деце током играња видео-игара? Све конзоле за играње видео-игара, мобилни уређаји (телефон и таблет) и оперативни системи за рачунаре опремљени су системом за родитељску контролу, који омогућава заштиту приватности и безбедности деце приликом играња, пружајући родитељима могућност да:
 • изаберу игре којима ће дете моћи да приступи на дигиталном уређају који користи (на основу ПЕГИ или неке друге класификације)
 • управљају количином времена које дете може да проведе у игрању видео-игара
 • подесе и контролишу са ким дете комуницира (четује) и размењује податке (нпр. поруке)
 • <
 • контролишу трошење новца приликом играња игара
Препоруке за родитеље деце која играју видео-игре
 • Увек обратите пажњу на узраст назначен на видео-игри (ПЕГИ ознака или неки други систем ознака, у зависности од земље)
 • Прочитајте садржај видео-игре, рецензију, коментаре и оцене других корисника, родитеља, експерата.
 • Идеално би било када бисте сами испробали да играте игру пре него што је дате свом детету; уколико то није случај, учествујте у игри.
 • Будите поред детета док игра видео-игре, разговарајте са њим о томе шта му се свиђа, а шта не у вези са конкретном игром.
 • Имајте на уму да приликом играња видео-игара дете може доћи у контакт са непознатим особама/другим играчима.
 • Објасните детету шта су лични подаци и зашто је важно да их не дели са другима.
 • Објасните детету зашто неке видео-игре нису примерене за његов узраст.
 • Договорите се са дететом о томе колико времена седмично може да проведе у игрању видео-игара, односно испред екрана.
 • Договорите се у које време дете може да игра видео-игре (успоставите правила и доследно их се придржавајте).
 • Имајте на уму да током играња видео-игре дете има могућност куповине додатних садржаја (који игру могу учинити непримереном дететовом узрасту) и трошења новца.
 • Примењујте родитељску контролу и друге техничке мере заштите, поготову када је реч о деци млађег узраста.

Текст приредила
Сузана Плавањац, педагог школе

Техничка подршка
Наталија Дрча, учитељица

ПЕГИ класификација

ПЕГИ систем ознака је осмишљен како би помогао родитељима приликом одабира видео игара и других садржаја за децу и тако их заштитио од непримерених садржаја. Узраснa ознакa потврђује да је игра/садржај прикладан за играче изнад наведеног узраста, па је, нпр. игра са ознаком ПЕГИ 7 намењена деци од седам година и старијој, док је она са ознаком ПЕГИ 18 прикладна само за пунолетне особе.

 Шта значе поједине ознаке?

Ознака

Опис

Садржај игре са овом ознаком процењен је као примерен свим узрасним групама. Игра не би требало да садржи било какве звукове или слике које могу уплашити млађу децу, као ни ружне речи. Прихватљиво је веома благо насиље у комичном контексту.

У овој категорији налазе се видео-игре чији садржај (звукови, слике) могу да застраше млађу децу. Веома благи облици насиља (подразумевано, без конкретних детаља или нереалистично насиље) могу се срести у видео–играма  са овом ознаком.

Ова ознака налази се на видео–играма које садрже сликовитије приказе насиља према нестварним ликовима или нереалистично насиље према особама које изгледају као људи. Сексуалне алузије или позе могу бити присутне, али ружне речи морају бити сасвим благе. Коцкање, попут оног у стварном животу, у коцкарницама, такође може бити присутно (нпр. игре са картама које би се у стварном животу играле за новац).

У овој категорији видео–игара прикази насиља или сексуалних активности одговарају стварном животу. У игри се може срести екстремно вулгаран језик, а такође могу бити присутне игре на срећу, употреба дувана, алкохола или дрога.

Видео–игре са овом ознаком намењене су искључиво одраслима јер садрже грубо насиље, убијање без очигледног повода или насиље према беспомоћним ликовима. Садрже употребу илегалних дрога и експлицитне сексуалне активности.

Слика

Опис садржаја видео игре

Игра садржи ружне речи (од блажих псовки до сексуалних повика и богохуљења).

Овакви садржаји могу се наћи у играма са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18.

Игра са овом сликом садржи описе етничких, религиозних, националистичких или других стереотипа који подстичу мржњу и дискриминацију.
Овакви садржаји увек се налазе у видео-играма са ознаком ПЕГИ 18 (и вероватно крше националне кривичне законе),

Слика указује на то да се у видео-игри приказује коришћење дрога, алкохола или дувана.

Овакви садржаји увек се налазе у видео-играма са ознаком ПЕГИ 16 и ПЕГИ 18.

Ова слика може се наћи на видео-играма са ознаком ПЕГИ 7 уколико садржи звукове који могу бити узнемирујући или застрашујући за млађу децу, али и на онима са ознаком ПЕГИ 12 уколико су присутни застрашујући звукови или хорор ефекти (али без насилног садржаја).

Ова слика указује на то да игра садржи елементе који подстичу или подучавају коцкање.

Овакви садржаји могу се наћи у играма са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18.

Слика се налази на играма са ознаком ПЕГИ 12 уколико садрже сексуалне позе или алузије на секс, на играма са ознаком ПЕГИ 16 ако се приказује сексуални однос без видљивих гениталија и на играма са ознаком ПЕГИ 18 које садрже експлицитни сексуални садржај.

Игра садржи елементе насиља. У видео-играма са ознаком ПЕГИ 7 оно је нереалистично и без детаљног приказивања насилних сцена, у играма са ознаком ПЕГИ 12 приказано је насиље према нестварним ликовима или нереалистично насиље према особама које изгледају као људи, док игре ПЕГИ 16 и ПЕГИ 18 садрже све реалније сцене насиља.


Распоред звона – школска 2021/2022. година

час време час време
1. 8.00 – 8.45 1. 14.00 – 14.45
2. 8.50 – 9.35 2. 14.50 – 15.35
3. 9.55 – 10.40 3. 15.55 – 16.40
4. 10.45 – 11.30 4. 16.45 – 17.30
5. 11.35 – 12.20 5. 17.35 – 18.20
6. 12.25 – 13.10 6. 18.25 – 19.10
7. 13.15 – 13.55 7. 19.15 – 20.00
час време час време
1.     8.00 – 8.45 1. 13.15 – 13.55
2.     8.50 – 9.35 2. 14.00 – 14.45
3.     9.55 – 10.40 3. 14.50 – 15.35
4.   10.45 – 11.30 4. 15.55 – 16.40
5.   11.35 – 12.20 5. 16.45 – 17.30
6.   12.25 – 13.10 6. 17.35 – 18.20

Лектира и уџбеници

Списак уџбеника за 2022/2023. школску годину

Уџбеник за предмет Дигитални свет за 1. и 2., као и за 3. разред, када буде изашао у Каталогу уџбеника, биће накнадно додати.

Отворена врата – школска 2022/2023. година

Настава у природи и екскурзије 2022/2023 шк. година

Scroll to Top