НАСТАВА

17.12.2023.

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину

Овде преузмите календар у PDF формату

Опис активностидандатум и време
Изјашњавање ученика осмог разреда писаним путем у школи или електронским путем на порталу, Моја средња школа (МСШ), из којег ће предмета, од пет понуђених, радити трећи тесттоком децембраод 01. до 29.12.2023. године
Провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (електронским путем и непосредно у школи)понедељак- петакод 22. до 26.01.2024. године
Пријем приговора на изјашњење ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи)понедељак-уторак29-30.01.2024. године, 08-15ч
Објављивање изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на пробном завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)четвртак01.02.2024. године, до 08ч
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФОООпетак22.03.2024. године, 12-14ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и трећи тестсубота23.03.2024. године, 9-11ч српски/матерњи језик; 11.30-13.30ч трећи тест
Анализа пробног завршног испитапонедељак – петакод 25. до 29.03.2024. године
Сумирање резултата пробног завршног испита у школи и провера тачности изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)понедељак – петакод 25.03. до 05.04. 2024. године
Подошења захтева за измену података о изјашњењу ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту и уношење исправки (непосредно у школи)понедељак четвртак08-11.04.2024. године, 08-15ч
Објављивање коначног изјашњења ученика осмог разреда из којег ће предмета радити трећи тест на завршном испиту (на званичном сајту МСШ и непосредно у школи)петак12.04.2024. године, од 8ч
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу Моја средња школа (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарстваод понедељка до понедељка наредне недељеод 15. до 22.04.2024. године, до 16ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испитапетак и понедељак19. и 22.04.2024. године, 09-16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне областипетак-субота-недеља10, 11. и 12.05.2024. године од 8-11ч; уколико број пријављених кандидата захтева други и трећи термин за полагање је 12-15ч; 16-19ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)субота11.05.2024. године, 12-14ч биологија;
15-17ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке наукесубота-недеља11.05. 2024. године – српски/матерњи језик,
9-11ч;12.05.2024. године – страни језик, 10-12ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметностисубота11.05.2024. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школамапетак-субота- недеља17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школамапетак-субота- недеља17, 18. и 19.05.2024. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)субота18.05.2024. године, 10-12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историјусубота18.05.2024. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)субота18.05.2024. године, 14-16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језикусубота и недеља18.05.2024. године, писмени тест 13-15ч;
19.05.2024. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за математикунедеља19.05.2024. године, 10-12 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)од понедељка до уторка наредне недељеод 13. до 21.05.2024. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)од понедељка до уторка наредне недељеод 13. до 21.05.2024. године
Коначни резултати пријемних испитаод уторка до среде наредне недељеод 14. до 22.05.2024. године
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и за спортска одељења при гимназијама (непосредно у школи)четвртак-субота6-8.06.2024. године, 8-16ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовањусубота и недеља15. и 16.06. 2024. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијамасубота15.06.2024. године,
10-11.30 ч српски језик; 12-13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијаманедеља16.06.2024. године
10-11.30 ч математика
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математикусубота22.06.2024. године од 10ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФОООпонедељак17.06.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике уторак18.06.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – трећи тестсреда19.06.2024. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испитапонедељакнедељаод 17. до 23.06.2024. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШпетак21.06.2024. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем)петак21.06.2024. године, 8-15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи)петак21.06.2024. године, 8-15ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)петак и субота21.06.2024. године, после 16ч и 22.06.2024. године, до 8ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисијусубота22.06.2024. године, 08-15ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)субота22.06.2024. године, после 16ч
Објављивање коначних резултата завршног испитапонедељак24.06.2024. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школепонедељак24.06.2024. године, 08-15ч
Попуњавање листе жеља електронским путемуторак и средаод 25.06.2024. године у 08ч до 26.06.2024. године до 15ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)уторак и среда25. и 26.06.2024. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)четврак27.06.2024. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)четврак27.06.2024. године, 08-15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајтупетак28.06.2024. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школамапонедељак01.07.2024. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругупонедељак01.07.2024. године, до 08ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)понедељак01.07.2024. године, 8-15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)понедељак-петакод 01.07.2024. године у 8ч до 05.07.2024. године до 15ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школепонедељак и уторак01. и 02.07.2024. године, 8-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругууторак02.07.2024. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног кругасреда03.07.2024. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи осим за упис у музичке и балетске школесреда03.07.2024. године, 08-15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО (августовски рок)среда14.08.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математикечетвртак15.08.2024. године, 09-11ч
Завршни испит – трећи тестпетак16.08.2024. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испитасреда-недељаод 14. до 18.08.2024. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школепонедељак19.08.2024. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама)понедељак19.08.2024. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног испитапонедељак19.08.2024. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)уторак и среда20. и 21.08.2024. године, 08-16ч
Унос одлука о уписусреда21.08.2024. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школечетвртак и петак22. и 23.08.2024. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школууторак – петакод 20. до 23.08.2024. године, 08-15ч

Играње видео игара – гејминг

Игра je најважнија активност деце у раним узрастима. Она доприноси развоју целокупне личности детета, његовом интелектуалном, социо-емоционалном, моралном и физичком развоју. Играње представља, на глобалном нивоу, једну од најучесталијих активности деце (свих узраста) на дигиталним уређајима. Захваљујући брзом технолошком развоју, данас је могуће играти видео-игре различитих жанрова, на различитим уређајима (рачунару, конзоли за видео-игре, паметном телефону или таблету), индивидуално или са другим играчима (или групама играча) из било ког дела света и у било које време.

Савремене видео-игре носе са собом бројне ризике који нису постојали код класичних игара, а односе се на ризике коришћења дигиталне технологије уопште. У богатој понуди видео-игара налази се велики број оних које садрже насиље.

Неке видео-игре погодне су за играче свих узраста, друге само за старију децу и млађе тинејџере, док су неке намењене искључиво одраслима.

Када је реч о деци, у избору видео-игара кључну улогу требало би да имају родитељи, односно одрасле особе које учествују у њиховом васпитању и образовању.

Избор видео-игре може бити вођен постојећим стандардима њиховог рангирања (у Европи највише коришћен ПЕГИ систем).

ПЕГИ (енгл. Pan-European Game Information) је паневропски систем за процењивање узрасне примерености садржаја видео-игара, установљен 2003. године од стране Европске комисије. Данас се користи у близу 40 европских земаља, укључујући и Србију.

ПЕГИ систем помаже родитељима да доносе информисане одлуке приликом куповине видео-игара својој деци, на тај начин што садржи ознаке које указују на то ком узрасту је примерена конкретна видео-игра и какав је њен садржај. На пример, уколико се на игри налази ПЕГИ ознака 7, то значи да је намењена деци која имају 7 или више година.

Важно је нагласити да ПЕГИ ознаке не указују на тежину игре (когнитивну захтевност), већ на примереност садржаја игре узрасту: нпр. видео-игра са ПЕГИ ознаком 3 неће садржати било какав неприкладан садржај, али може бити тешка за млађе дете. Исто тако, игра са ознаком ПЕГИ 18 може бити једноставна за игру, али садржи елементе који је чине непримереном за млађе играче.

 Основано је запитати се из којих су разлога оне тако привлачне деци. Навешћемо неколико разлога:

 1. садрже динамичке сликекоје се брзо смењују и привлаче пажњу играча
 2. пружају могућност детету да активно контролише догађаје на екрану(за разлику од телевизијских екрана или штампане књиге где је улога детета углавном пасивна)
 3. садрже звучне ефектеи аутоматско приказивање освојених поена
 4. постојање различитих нивоа игре, односно изазова који се постављају пред играче; могућност напредовања и „обарања сопствених рекорда” мотивише играче да наставе са играњем
 5. оригиналност, веродостојност и аутентичност ликова(квалитет анимације, графике)
 6. играње неких врста видео-игара може бити веома узбудљиво, изазвати различите емоције, а сам људски мозак је тако устројен да тежи ка новим, узбудљивим и разноликим искуствима
 7. подстичу играче на такмичење(са собом и другим играчима)
 8. забавне су
 9. новије генерације видео-игара располажу специјалним ефектима, бришући границу између реалног и виртуелног(тзв. игре виртуелне и проширене реалности).

Свим наведеним разлозима требало би додати и тај да су видео-игре популарне у вршњачкој групи, која је важан фактор социјализације младих.

 Видео-игре нису у основи лоше. Видео-игре могу бити и добре и лоше, у зависности од типа или жанра игре, времена које се проводи у игрању, циља, постојања равнотеже између игре и осталих активности итд.

Док је већина истраживања видео-игара усмерена на њихове негативне ефекте, резултати новијих истраживања указују на добре стране играња видео-игара:

 1. играње неких типова видео-игара (нпр. брзих акционих) изискује интелектуалне и перцептивне способностикао што су: просторно и периферно опажање, ментална ротација, визуелна пажња, брзо реаговање
 2. током играња неких типова видео-игара (нпр. стратешких) играчи стичу вештине решавања проблема
 3. побољшавају памћење и закључивање
 4. групно играње игара представља специфично социјално искуство, јер се тако упознају нови људи, стичу вештине тимског рада(милиони људи широм света окупљени су у виртуелним групама како би играли одређене видео-игре)
 5. позитивно утичу на расположење, играчи уживају у игри
 6. доприносе истрајности, оснажују самопоуздање, као и ношење са неуспехом.

Приликом играња видео-игара (поготову оних на интернету) деца се могу суочити са бројним ризицима. Који су то ризици?

 1. Зависност од видео-игара јесте један од најозбиљнијих негативних аспеката у вези са играњем видео-игара. Играње видео-игара стимулише лучење допамина (хемијске супстанце коју производи наш организам, а задужена је за регулисање расположења и нивоа енергије) и лако доводи до стварања навике играња, што је карактеристично и за друге активности на дигиталним уређајима које имају интерактивну компоненту (нпр. имејл, четовање). Како описују Смол и Ворган у својој књизи Интернет мозакмлади дигитални урођеници омамљени су бљештећом графиком и зависни од интензивних визуелних стимулуса који се брзо смењују”.

Прекомерно играње видео-игара може резултирати проблемима са сном, исхраном, слабијим школским постигнућем и тешкоћама у односима са другима. У екстремним случајевима може озбиљно угрозити свакодневно социјално и психолошко функционисање детета.

Светска здравствена организација недавно је зависност од видео-игара препознала као ментални поремећај, иако по том питању не постоји консензус међу стручњацима.

 1. Комуникација са непознатим особама, као ипотенцијалним интернет предаторима (размена приватних порука, четовање у склопу игре или разговори уз помоћ слушалица и микрофона које деца користе током играња).
 2. Изложеност узнемиравању илидигиталном насиљу од стране других играча или групе играча (чему доприноси могућност анонимног отварања профила у онлајн играма).
 3. Изложеност штетним и узрасно непримереним садржајима(видео-игре које садрже насиље, експлицитне сексуалне садржаје, употребу дроге, коцкање). Утицај насилних садржаја у видео-играма на децу предмет је бројних истраживања и, као што је раније речено, не постоје недвосмислени налази.
 4. Дељење личних података са непознатим особама.
 5. Могућност трошења новцатоком играња видео-игара, односно плаћање приступа додатним садржајима или могућностима које нису доступне у бесплатној верзији видео-игре.
 6. Преузимање злоћудног софтвера (malware) или вируса(нпр. преко порука од других играча).

„Родитељска контрола” као начин заштите деце током играња видео-игара?

Све конзоле за играње видео-игара, мобилни уређаји (телефон и таблет) и оперативни системи за рачунаре опремљени су системом за родитељску контролу, који омогућава заштиту приватности и безбедности деце приликом играња, пружајући родитељима могућност да:

 • изаберу игре којима ће дете моћи да приступи на дигиталном уређају који користи (на основу ПЕГИ или неке друге класификације)
 • управљају количином времена које дете може да проведе у игрању видео-игара
 • подесе и контролишу са ким дете комуницира (четује) и размењује податке (нпр. поруке)
 • контролишу трошење новца приликом играња игара

Препоруке за родитеље деце која играју видео-игре

 • Увек обратите пажњу на узраст назначен на видео-игри (ПЕГИ ознака или неки други систем ознака, у зависности од земље)
 • Прочитајте садржај видео-игре, рецензију, коментаре и оцене других корисника, родитеља, експерата.
 • Идеално би било када бисте сами испробали да играте игру пре него што је дате свом детету; уколико то није случај, учествујте у игри.
 • Будите поред детета док игра видео-игре, разговарајте са њим о томе шта му се свиђа, а шта не у вези са конкретном игром.
 • Имајте на уму да приликом играња видео-игара дете може доћи у контакт са непознатим особама/другим играчима.
 • Објасните детету шта су лични подаци и зашто је важно да их не дели са другима.
 • Објасните детету зашто неке видео-игре нису примерене за његов узраст.
 • Договорите се са дететом о томе колико времена седмично може да проведе у игрању видео-игара, односно испред екрана.
 • Договорите се у које време дете може да игра видео-игре (успоставите правила и доследно их се придржавајте).
 • Имајте на уму да током играња видео-игре дете има могућност куповине додатних садржаја (који игру могу учинити непримереном дететовом узрасту) и трошења новца.
 • Примењујте родитељску контролу и друге техничке мере заштите, поготову када је реч о деци млађег узраста.
 1. Комуникација са непознатим особама, као ипотенцијалним интернет предаторима (размена приватних порука, четовање у склопу игре или разговори уз помоћ слушалица и микрофона које деца користе током играња).
 2. Изложеност узнемиравању илидигиталном насиљу од стране других играча или групе играча (чему доприноси могућност анонимног отварања профила у онлајн играма).
 3. Изложеност штетним и узрасно непримереним садржајима(видео-игре које садрже насиље, експлицитне сексуалне садржаје, употребу дроге, коцкање). Утицај насилних садржаја у видео-играма на децу предмет је бројних истраживања и, као што је раније речено, не постоје недвосмислени налази.
 4. Дељење личних података са непознатим особама.
 5. Могућност трошења новцатоком играња видео-игара, односно плаћање приступа додатним садржајима или могућностима које нису доступне у бесплатној верзији видео-игре.
 6. Преузимање злоћудног софтвера (malware) или вируса(нпр. преко порука од других играча).
„Родитељска контрола” као начин заштите деце током играња видео-игара? Све конзоле за играње видео-игара, мобилни уређаји (телефон и таблет) и оперативни системи за рачунаре опремљени су системом за родитељску контролу, који омогућава заштиту приватности и безбедности деце приликом играња, пружајући родитељима могућност да:
 • изаберу игре којима ће дете моћи да приступи на дигиталном уређају који користи (на основу ПЕГИ или неке друге класификације)
 • управљају количином времена које дете може да проведе у игрању видео-игара
 • подесе и контролишу са ким дете комуницира (четује) и размењује податке (нпр. поруке)
 • <
 • контролишу трошење новца приликом играња игара
Препоруке за родитеље деце која играју видео-игре
 • Увек обратите пажњу на узраст назначен на видео-игри (ПЕГИ ознака или неки други систем ознака, у зависности од земље)
 • Прочитајте садржај видео-игре, рецензију, коментаре и оцене других корисника, родитеља, експерата.
 • Идеално би било када бисте сами испробали да играте игру пре него што је дате свом детету; уколико то није случај, учествујте у игри.
 • Будите поред детета док игра видео-игре, разговарајте са њим о томе шта му се свиђа, а шта не у вези са конкретном игром.
 • Имајте на уму да приликом играња видео-игара дете може доћи у контакт са непознатим особама/другим играчима.
 • Објасните детету шта су лични подаци и зашто је важно да их не дели са другима.
 • Објасните детету зашто неке видео-игре нису примерене за његов узраст.
 • Договорите се са дететом о томе колико времена седмично може да проведе у игрању видео-игара, односно испред екрана.
 • Договорите се у које време дете може да игра видео-игре (успоставите правила и доследно их се придржавајте).
 • Имајте на уму да током играња видео-игре дете има могућност куповине додатних садржаја (који игру могу учинити непримереном дететовом узрасту) и трошења новца.
 • Примењујте родитељску контролу и друге техничке мере заштите, поготову када је реч о деци млађег узраста.

Текст приредила
Сузана Плавањац, педагог школе

Техничка подршка
Наталија Дрча, учитељица

ПЕГИ класификација

ПЕГИ систем ознака је осмишљен како би помогао родитељима приликом одабира видео игара и других садржаја за децу и тако их заштитио од непримерених садржаја. Узраснa ознакa потврђује да је игра/садржај прикладан за играче изнад наведеног узраста, па је, нпр. игра са ознаком ПЕГИ 7 намењена деци од седам година и старијој, док је она са ознаком ПЕГИ 18 прикладна само за пунолетне особе.

 Шта значе поједине ознаке?

Ознака

Опис

Садржај игре са овом ознаком процењен је као примерен свим узрасним групама. Игра не би требало да садржи било какве звукове или слике које могу уплашити млађу децу, као ни ружне речи. Прихватљиво је веома благо насиље у комичном контексту.

У овој категорији налазе се видео-игре чији садржај (звукови, слике) могу да застраше млађу децу. Веома благи облици насиља (подразумевано, без конкретних детаља или нереалистично насиље) могу се срести у видео–играма  са овом ознаком.

Ова ознака налази се на видео–играма које садрже сликовитије приказе насиља према нестварним ликовима или нереалистично насиље према особама које изгледају као људи. Сексуалне алузије или позе могу бити присутне, али ружне речи морају бити сасвим благе. Коцкање, попут оног у стварном животу, у коцкарницама, такође може бити присутно (нпр. игре са картама које би се у стварном животу играле за новац).

У овој категорији видео–игара прикази насиља или сексуалних активности одговарају стварном животу. У игри се може срести екстремно вулгаран језик, а такође могу бити присутне игре на срећу, употреба дувана, алкохола или дрога.

Видео–игре са овом ознаком намењене су искључиво одраслима јер садрже грубо насиље, убијање без очигледног повода или насиље према беспомоћним ликовима. Садрже употребу илегалних дрога и експлицитне сексуалне активности.

Слика

Опис садржаја видео игре

Игра садржи ружне речи (од блажих псовки до сексуалних повика и богохуљења).

Овакви садржаји могу се наћи у играма са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18.

Игра са овом сликом садржи описе етничких, религиозних, националистичких или других стереотипа који подстичу мржњу и дискриминацију.
Овакви садржаји увек се налазе у видео-играма са ознаком ПЕГИ 18 (и вероватно крше националне кривичне законе),

Слика указује на то да се у видео-игри приказује коришћење дрога, алкохола или дувана.

Овакви садржаји увек се налазе у видео-играма са ознаком ПЕГИ 16 и ПЕГИ 18.

Ова слика може се наћи на видео-играма са ознаком ПЕГИ 7 уколико садржи звукове који могу бити узнемирујући или застрашујући за млађу децу, али и на онима са ознаком ПЕГИ 12 уколико су присутни застрашујући звукови или хорор ефекти (али без насилног садржаја).

Ова слика указује на то да игра садржи елементе који подстичу или подучавају коцкање.

Овакви садржаји могу се наћи у играма са ПЕГИ ознаком 12, 16 и 18.

Слика се налази на играма са ознаком ПЕГИ 12 уколико садрже сексуалне позе или алузије на секс, на играма са ознаком ПЕГИ 16 ако се приказује сексуални однос без видљивих гениталија и на играма са ознаком ПЕГИ 18 које садрже експлицитни сексуални садржај.

Игра садржи елементе насиља. У видео-играма са ознаком ПЕГИ 7 оно је нереалистично и без детаљног приказивања насилних сцена, у играма са ознаком ПЕГИ 12 приказано је насиље према нестварним ликовима или нереалистично насиље према особама које изгледају као људи, док игре ПЕГИ 16 и ПЕГИ 18 садрже све реалније сцене насиља.


Распоред звона – школска 2021/2022. година

час време час време
1. 8.00 – 8.45 1. 14.00 – 14.45
2. 8.50 – 9.35 2. 14.50 – 15.35
3. 9.55 – 10.40 3. 15.55 – 16.40
4. 10.45 – 11.30 4. 16.45 – 17.30
5. 11.35 – 12.20 5. 17.35 – 18.20
6. 12.25 – 13.10 6. 18.25 – 19.10
7. 13.15 – 13.55 7. 19.15 – 20.00
час време час време
1.     8.00 – 8.45 1. 13.15 – 13.55
2.     8.50 – 9.35 2. 14.00 – 14.45
3.     9.55 – 10.40 3. 14.50 – 15.35
4.   10.45 – 11.30 4. 15.55 – 16.40
5.   11.35 – 12.20 5. 16.45 – 17.30
6.   12.25 – 13.10 6. 17.35 – 18.20

Отворена врата – школска 2023/2024. година

Scroll to Top