ЕРАЗМУС +

Gifted-up - Подршка даровитим ученицима

Извештај еразмус тима о реализацији creativity course (курса) по пројекту GIFTED UP

Еразмус тим GIFTED UP ОШ „Јован Стерија Поповић“, Београд, Србија у саставу Сања Јечменица, наставница информатике и координатор тима, Нада Станков, психолог, Сузана Плавањац, педагог, Ивана Вукасовић, наставница физике и Јаворка Стаменковић, наставница математике, похађао је курс у Сесимбри, Португалији, у периоду 25.04.-1.05.2022.године. Тема и садржај курса били су у складу са темом пројекта којом се бавимо у школи, а то је рад са даровитим ученицима. Курс је у току петодневног рада свим учесницима пружио бројна знања о начинима рада са ученицима у учионици и ван ње кроз обуку за рад у различитим платформама, програмима, кроз примену знања у практичном раду поштујући спој традиционалних вредности у образовању и модерног образовања.

Илустративни део рада и примену научених знања са курса видели смо у посетама две државне школе у Лисабону, средње и основне школе које поседују уређену „Учионицу будућности“ и које у складу са тим примењују Future Classroom Methodology of Teaching. Посета школама показала нам је да је подршка коју пружамо даровитим ученицима код нас у складу, а често и виша од стандарда рада модерне Европе. Проверу и примену наученог знања са курса наш Тим је показао и у завршној активности курса када смо у сарадњи са колегиницама из Пољске направилe сценарио користећи нове методе и технике рада и реализовале један школски час. Искуства са курса сви чланови Тима сматрају изузетно вредним јер поред садржаја које су добили из самог програмског дела понели су из Португалије мирисе и укусе ове пријатељске земље, блиске пријатељске и колегијалне односе са колегама из девет земаља заједничке нам Европе.

други пројекат ОШ „Јован Стерија Поповић“ из програма Еразмус плус

У току школске 2019/2020. године нашој школи је одобрен други пројекат мобилности из програма Еразмус плус. Пројекат под називом „Gifted Up – Подршка даровитим ученицима“ има за циљ да се подршка у школи у раду са даровитим ученицима имплементира на савремен и у европским оквирима модеран начин. Специфични циљеви пројекта су:

  • унапредити процес препознавања и идентификације даровитих ученика и њихових потреба у редовној настави
  • унапредити компетенцију наставника и стручних сарадника за пружање подршке даровитим ученицима
  • унапредити компетенције наставника за коришћење различитих метода и облика рада са даровитим ученицима и организација простора за учење
  • унапредити знања наставника и стручних сарадника за израду обогаћених материјала за рад са даровитима
  • увести СТЕАМ образовање, употребу роботике у рад са даровитим ученицима
  • унапредити компетенције родитеља даровитих ученика за сарадњу са школом
  • развој размене искуства и заједничког рада са партнерским школама у Европи

На овом пројекту заједнички раде и сарађују Нада Станков – психолог школе, Сузана Плавањац – педагог школе, Ана Миливојац – наставница математике, Ивана Вукасовић – наставница физике и  Сања Јечменица – наставница математике и информатике и рачунарства.

Scroll to Top