ЕРАЗМУС +

Gifted-up - Подршка даровитим ученицима

други пројекат ОШ „Јован Стерија Поповић“ из програма Еразмус плус

У току школске 2019/2020. године нашој школи је одобрен други пројекат мобилности из програма Еразмус плус. Пројекат под називом „Gifted Up – Подршка даровитим ученицима“ има за циљ да се подршка у школи у раду са даровитим ученицима имплементира на савремен и у европским оквирима модеран начин. Специфични циљеви пројекта су:

  • унапредити процес препознавања и идентификације даровитих ученика и њихових потреба у редовној настави
  • унапредити компетенцију наставника и стручних сарадника за пружање подршке даровитим ученицима
  • унапредити компетенције наставника за коришћење различитих метода и облика рада са даровитим ученицима и организација простора за учење
  • унапредити знања наставника и стручних сарадника за израду обогаћених материјала за рад са даровитима
  • увести СТЕАМ образовање, употребу роботике у рад са даровитим ученицима
  • унапредити компетенције родитеља даровитих ученика за сарадњу са школом
  • развој размене искуства и заједничког рада са партнерским школама у Европи

На овом пројекту заједнички раде и сарађују Нада Станков – психолог школе, Сузана Плавањац – педагог школе, Ана Миливојац – наставница математике, Ивана Вукасовић – наставница физике и  Сања Јечменица – наставница математике и информатике и рачунарства.

Scroll to Top