ОБАВЕШТЕЊА

Обавештење Дома здравља "Нови Београд"

Преузмите "Здравствени лист ученика"

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

  1. Систематски прегледи  деце у  првом, трећем, петом и седмом разреду се обављају  на основу  „Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацијама“ за 2022. годину („Службени гласник РС“ бр.81/2022) а у складу са Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС“  бр. 74/2021). Систематски прегледи се заказују код изабраног лекара личним доласком у Дом здравља у којем дете има здравствени картон (објекат у Нехруовој 53 или Булевар маршала Толбухина 30), затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол центра за заказивање 0113620000 (само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу систематски преглед.
  1. На основу члана 17. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“,број 136/2020), члана 15. Правилника о имунизацији и начину заштите лековима ( „Сл. Гласник РС“, број 66/2022), као и Правилника о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених болести („ Сл. Гласник РС“, број 65/2020), уређује се  Стручно- методолошко упутство (СМУ) за спровођење обавезне имунизације становништва против одређених заразних болести које садржи СМУ за обавезну активну имунизацију лица одређеног узраста (обавезна је вакцинација детета у 8. разреду основне школе против дифтерије и тетануса). Уколико дете има здравствени картон у објекту  Нехруова  53, вакцинација  се заказује позивом на број телефона 011/2095-231 или личним доласком у објекат.

    Уколико дете има здравствени картон у објекту  Булевар маршала Толбухина 30, вакцинација  се заказује код изабраног лекара личним доласком у објекат, затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол центра за заказивање 011/362-0000 (само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу вакцинацију.

  1. Обавештавамо вас да код изабраног лекара такође можете заказати и спровести препоручену вакцинацију против обољења изазваних хуманим папилома вирусом (ХПВ). Заказивање се врши личним доласком у Дом здравља у којем дете има здравствени картон (објекат у Нехруовој 53 или Булевар маршала Толбухина 30), затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол центра за заказивање 0113620000 (само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу вакцинацију.
  1. За попуњавање здравствених листа за путовања, а у циљу максималне ефикасности и очувања здравља деце у складу са епидемиолошким мерама, у прилогу вам шаљемо упутство за попуњавање истих и посебно скрећемо пажњу на тачке 3, 4 и 5. упутства. Попуњавање здравствених листа се заказује код изабраног лекара личним доласком у Дом здравља у којем дете има здравствени картон (објекат у Нехруовој 53 или Булевар маршала Толбухина 30), затим путем апликације мој доктор или позивом националног кол центра за заказивање 0113620000 (само уколико дете има изабраног лекара). Уколико дете нема изабраног лекара, родитељи могу  личним доласком на шалтер, да одаберу лекара и закажу преглед.

Унапред се захваљујемо на сарадњи у очувању и унапређењу здравља деце школског узраста.

11.01.2022.

Упис у први разред школске 2022/2023. године

Поштовани родитељи,
У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, што значи да се у први разред школске 2022/2023. године уписују деца рођена од 1. марта 2015. г. до 29. фебруара 2016. године.
Редован упис у први разред траје од 1. априла 2022. године до 31. маја 2022. године.
Школа је дужна да упише дете са местом пребивалишта које територијално припада школи.
На захтев родитеља, школа може уписати и дете чије место пребивалишта територијално не припада школи. У том случају, родитељ подноси молбу за упис детета Секретаријату школе накасније до 01. фебруара 2022. године. После разматрања молби, родитељ се обавештава о томе да ли дете може уписати у ову школу или не.
Школа организује целодневни облик наставе у првом и другом разреду.
Молбе за упис у први разред одељења целодневне наставе, Секретаријату школе подносе СВИ родитељи, без обзира на територијалну припадност, и то накасније до 01. фебруара 2022. године.
Број места за упис на овај облик наставе је ограничен а предност ће имати ученици чија су оба родитеља у радном односу (доказ: копија пријаве на Фонд осигурања) и запослени самохрани родитељи (докази: копија пријаве на Фонд осигурања и судска пресуда).
У случају већег броја заинтересованих родитеља, школа ће покушати да оформи и групу продуженог боравка за ученике првог разреда, а уз сагласност ресорног Министарства.
Образац молбе за упис можете преузети Овде или лично у школи, а попуњене пријаве доставити школи сваког радног дана до 15:00 часова.

Директор школе, Дејан Павковић

24.3.2021.

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ НАЦИОНАЛНУ ПЛАТФОРМУ
"ЧУВАM TЕ"

Обавештавамо Вас да је почела са радом прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља – ЧУВАM TЕ.

Ова платформа има за циљ да координише и јача интерсекторску сарадњу свих институција у борби против насиља.

Платформа Чувај ме ( cuvamte.gov.rs) својим садржајима пружа подршку ученицима, наставницима и родитељима. Континуирано ће се објављивати информације и едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља.

Посебна новина коју платформа пружа је и могућност онлајн обука за ученике, наставнике, али и за родитеље.

 

24.08.2020.

Обавештење за родитеље и ученике

Обавештавамо Вас да су донете измене и допуне „Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ који је ступио је на снагу 08. августа 2020. године.

Кључне измене и допуне одоносе се на прецизирање процедура поступања када је у питању насиље ученика над запосленима у образовно васпитним установама, указивање на специфичности поступању у ситуацијама које укључују децу предшколског узраста као и децу, односно ученике који се образују по индивидуалном образовном плану (ИОП). Измене су обухватиле и прецизирирање процедура, а на основу анализе досадашње примене Правилника у свакодневној пракси.
Линк ка  „Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање“ :

Scroll to Top