ЗАПОСЛЕНИ

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Наставно особље

Презиме и име Одељењско старешинство Предмет/и
1. Бабурски Бојан географија
2. Балашевић Биљана ликовна култура
3. Богдановић Драгана 2/4 разредна настава
4. Богдановић Татјана музичка култура
5. Борковић Невенка хемија
6. Вељић Маријана 2/5 разредна настава
7. Веселић Светлана 4/2 разредна настава
8. Вукасовић Ивана физика
9. Вукашиновић Јелена енглески језик
10. Вучићевић Алекса техника и технологија
11. Грозданић Снежана 3/1 разредна настава
12. Грујичић Иван физичко и здравствено васпитање
13. Дрча Светлана 1/4 разредна настава
14. Дрча Наталија 1/5 разредна настава
15. Ђаловић Гордана 3/2 разредна настава
16. Ђокић Драган 8/3 српски језик и књижевност
17. Ђокић Чоловић Драгана 2/4 разредна настава
18. Ђокић Милена 7/2 енглески језик
19. Ђорђевић Милорад 8/4 техника и технологија
20. Ивановић Милијана 5/3 географија
21. Ивковић Марија разредна настава- боравак
22. Инђић Љиљана 4/1 разредна настава
23. Јанковић Најерица Јелена историја
24. Јанковић Наташа 8/1 техника и технологија
25. Јекнић Марија 5/2 немачки језик
26. Јечменица Сања 6/2 математика/ информатика и рач.
27. Јовановић Драгана 7/5 информатика и рачунарство
28. Калезић Жикић Марија 2/5 разредна настава
29. Ковачевић Весна енглески језик
30. Ковачевић Јелена 8/2 српски језик и књижевност
31. Козомора Љиљана 8/5 географија
32. Костић Маријана ликовна култура
33. Крталић Дејан физичко и здравствено васпитање
34. Левков Дубравка 2/1 разредна настава
35. Легин Светлана 3/4 разредна настава
36. Мариновић Јелена 5/4 математика
37. Марковић Биљана 1/5 разредна настава
38 Матић Данијела 5/1 српски језик и књижевност
39. Милеуснић Весна 2/3 разредна настава
40. Миливојац Ана 6/4 математика
41. Милинковић Марија 7/1 српски језик и књижевност
42. Милојевић Јелена 1/4 разредна настава
43. Милојковић Весна биологија
44. Митровић Ирена ликовна култура
45. Павковић Душанка 1/1 разредна настава
46. Пантић Јасмина 6/3 биологија
47. Петровић Сузана 6/1 немачки језик
48. Пјевач Невенка верска настава
49. Попов Шешум Жељка 1/3 разредна настава
50. Предолац Славица енглески језик
51. Радовановић Наталија математика
52. Ракић Бранка 1/2 разредна настава
53. Рашковић Личинић Гордана 3/3 разредна настава
54. Савић Кољаја Оливера 4/3 разредна настава
55. Симић-Баждар Десанка енглески језик
56. Сомборац Жана 4/4 разредна настава
57. Стаменковић Јаворка 7/3 математика
58. Сташевић Биљана 3/5 разредна настава
59. Стефановић Бруно верска настава
60. Стојковић Јованка 2/2 разредна настава
61. Тадић Данијела 7/4 историја
62. Чупић Рада физика
63. Шкембаревић Драгана физичко и здравствено васпитање
Scroll to Top