ЗА РОДИТЕЉЕ

• ПРОЈЕКАТ ШКОЛЕ Up-to-date School

• Термини “Oтворених врата”

Сви учитељи обављају разговоре са родитељима ученика након часова; информације могу размењивати и електронском поштом…

Родитељи могу да се обрате или закажу термин разговора са педагогом школе и на мејл suza.plavanjac@gmail.com

 

„Кад Ваше дете постане ђак“

200 година традиције и поглед у будућност…

Традиционално обраћање педагога и психолога наше школе на тему  „Кад Ваше дете постане ђак“, дато је у форми стручних упутстава и практичних инструмената које родитељи ученика првог разреда могу примењивати у васпитном стилу, у периоду развоја свог детета који се сматра и најтурбулентнијим периодом у психичком сазревању човека.

подсетник за родитеље

Шта је све потребно да имате у виду када долазите на разговор са предметним наставником или разредним старешином Вашег детета?

Поштовани родитељи,
Овај подсетник је настао у намери да се оствари и побољша комуникација између Вас, родитеља/старатеља наших ученика, и нас, оних који уче и васпитавају Вашу деци.

електронски

Дневник

Мејл адреса  коју  сте  добили увек ће представљати  Ваше  корисничко  име  за  приступ.

– За  прво  пријављивање  користите  добијену  лозинку  коју  ћете  одмах  по  приступу електронском дневнику  променити. (нова лозинка мора да има барем једно велико слово, једно мало слово, једну цифру и да се састоји од најмање 8 знакова).

 – Ново  формирану лозинку   дужни  сте  да чувате, не делите са другим лицима и савесно користите искључиво за лични приступ подацима ученика у електронском дневнику.

  – У случају постојања сумње да је друго лице дошло у посед параметара за приступ обавезно поново промените приступну лозинку.

 – Уколико Вам је  онемогућен приступ на основу додељених параметара, о томе обавестите  школу без одлагања.

ПРИСТУП

За риступ електронском дневнику за родитеље кликните на поље испод

Scroll to Top